Ban Phục Vụ Cung Thánh
I./ GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH :
      Năm 1967 Cha Cố AnTôn Trần Văn Bật về nhận xứ, việc trang trí nhà thờ vào các dịp đại lễ của Giáo Xứ do một số người nhiệt tình và có khả năng. Gồm có :
- Ông Gioan.B Mai Văn Lam (trưởng ban)    Khu 2
- Ông PhaoLô Bùi Rụ                                    Khu 1
- Ông Đaminh Vũ Văn                                   Khu 1
- Ông Gioan.B Vũ Đình Sự                            Khu 2
- Ông Giuse Vũ Văn Bùi                                Khu 3
- Cùng một số người nhiệt tình than gia cộng tác khác
     Từ năm 1971 – 1976 là nhiệm kỳ mới của BHG, các thành viên tham gia trang trí và làm đẹp nhà thờ có sự thay đổi, bao gồm :
- Ông Gioan.B  Mai Văn Lam (trưởng ban)     Khu 2
- Ông Phêrô Phạm Văn Hạng                         Khu 1
- Ông Giuse  Vũ Văn Lộc                               Khu 2
- Ông Gioankim Phan Bảo                             Khu 3 
- Ông Vincente Nguyễn Hiển                         Khu 4
- Ông Phêrô Phạm Văn Sâm                         Khu 5
     Từ năm 1980 – 1994 Anh Gioan.B Mai Quốc Ký tiếp tục công việc trang trí làm đẹp nhà thờ thay cho ông Gioan.B Mai Văn Lam vì lý do sức khỏe. Cùng một số anh em trẻ có chuyên môn :
- Anh Phêrô Nguyễn Trưởng :  vẽ - cắt chữ
- Anh Phêrô Nguyễn Thế Thanh :  vẽ - cắt chữ
- Anh Thomas Đỗ Văn Việt   :  âm thanh
- Anh Đaminh Vũ Thành Tâm ;  điện – ánh sang
- Anh Thomas Giuse Đỗ Văn Vinh :  mộc – trang trí
     Năm 1994 Ban Phục Vụ Cung Thánh được hình thành do nhu cầu xây dựng Thánh đường. Lúc ấy chỉ là một tổ chức công tác chuyên môn về điện và hệ thống âm thanh của nhà thờ gồm 5 người :
 - Anh Gioan.B  Mai Quốc Ký
 - Anh ThomasGiuse Đỗ Văn Vinh
 - Anh Giuse  Mai Ngọc Cử
 - Anh Gioan.B  Vũ Đình Thịnh
 - Anh Vincente Nguyễn Văn Tuấn
     Năm 1995 công trình thánh đường đã hoàn tất, với lời đề nghị của Ông Giuse Vũ Bá Trọng và được sự đồng ý của Cha Xứ, Ban Phục Vụ Cung Thánh chính thức được thành lập gồm một số Anh em có chuyên môn về thiết kế về trang trí và âm thanh :
 - Anh Gioan.B  Vũ Đình Thịnh
 - Anh Gioan.B  Mai Quốc Ký
 - Anh ThomasGiuse Đỗ Văn Vinh
 - Anh Giuse  Mai Ngọc Cử
 - Anh Gioan.B  Phạm Đức Thịnh
 - Anh Gioan.B  Mai Văn Đạt
 - Anh Gioan.B  Mai Văn An
 - Anh Gioan.B  Mai Thanh Nhàn
 - Anh Gioan.B  Mai Tấn Lực
 - Thầy Gioan.B  Phạm Văn Lâm
 - Anh Phêrô  Võ Quốc Danh Thắng
 - Anh Vincente  Nguyễn Văn Tuấn
     Cùng một số an hem nhiệt tình tăng cường vào các ngày Đại lễ :
 - Anh Phêrô  Đỗ Minh Hoài
 - Anh Giuse  Phạm Minh Thế
 - Anh PhaoLô  Nguyễn Xuân Vũ
 - Anh Đaminh Hoàng Đức Thắng
 - Anh Gioan.B  Mai Thanh Bình
     Từ năm 2002 đến nay Ban Phục Vụ Cung Thánh có sự thay đổi và tăng cường :
 - Anh Gioan.B  Mai Quốc Ký
 - Anh Gioan.B  Mai Văn Đạt
 - Anh Gioan.B  Mai Thanh Nhàn
 - Anh Gioan.B  Vũ Canh Thân
 - Anh Gioan.B  Phạm Ngọc Sang
 - Anh Gioan.B  Mai Hoàng Quốc Ân
 - Anh Giuse  Mai Ngọc Cử
 - Anh Giuse  Nguyễn Duy Sinh
 - Anh Martin  Nguyễn Ngọc Long
 - Anh Phêrô  Hoàng Tuấn Anh
 - Anh Vicente  Đoàn  Thái Sơn
 - Anh Giuse  Nguyễn Thiện Tâm
 - Anh Gioan.B  Phạm Quốc Huy
     Ngoài ra có một số Anh Chị em nhiệt tình trong các ngày đại lễ
 - Anh Giuse Phạm Minh Thế
 - Anh Đaminh  Hoàng Đức Thắng
 - Anh Gioan.B  Mai Thanh Bình
 - Anh Giuse  Vũ Đại Tài
 - Anh Giuse  Vũ Minh Phú
 - Anh Phêrô  Nguyễn Tiến Khoa
 - Chị Têrêxa Đỗ Thị Hồng Ân
II./ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN :
     Chuyên trách về hệ thống điện, thiết kế về trang trí, âm thanh, ánh sang nhà thờ trong các dịp Đại Lễ tại Giáo Xứ - Thánh lễ tại nghĩa trang – Trang trí tòa kính quan thầy Giáo Khu và đoàn thể - thực hiện các chương trình Văn Nghệ, Hội chợ
     Ngoài ra Anh  em còn tham gia phục vụ trang trí ở 1 vài giáo điểm vùng sâu vùng xa.
III./ LỄ TẠ ƠN :
     Lễ tạ ơn của Ban Phục Vụ Cung Thánh được chọn vào ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa với tôn chỉ “PHỤC VỤ HẾT MÌNH”  như Chúa Giêsu ngày xưa đã hạ mình trong làn nước sông GioĐan để chịu phép rửa.
                                                                        BAN PHỤC VỤ CUNG THÁNH