BAN LỄ SINH
I/ HÌNH THÀNH VÀ TUYỂN CHỌN
Từ khi thành lập Giáo Xứ Ban Lễ sinh đã được hình thành và các em đều phải học tiếng Latinh để phục vụ Cha dâng thánh lễ.
Ban lễ sinh gồm những em nam được tuyển chọn sau khi đã lãnh nhận bí tích xưng tội rước lễ lần đầu và phải có lòng đạo đức, tinh thần phục vụ nhà Chúa.  Nhiệm vụ chính của Ban lễ Sinh là phục vụ bàn thờ giúp Cha dâng thánh lễ.  Ngoài ra các em còn nhận công tác soạn đồ lễ, kéo chuông, thu dọn cung thánh và đóng cửa nhà thờ.
II/ QUAN THÀY
Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Quan Thày của Ban Lễ Sinh được mừng kính vào ngày lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ 02/10 hàng năm.
III/ TRƯỞNG BAN LỄ SINH QUA CÁC THỜI KỲ
1/  Thày Đa minh Vũ Ngọc Thủ
2/  Thày Phao Lô Nguyễn Thực
3/  Anh PHê Rô Nguyễn Thế Danh
4/  Anh Phanxico Trần Văn Thuận
5/  Anh Gioan B Nguyễn Quốc Hùng
6/  Anh GioaKim Nguyễn Đức Thành
7/  Anh PHê rô Phạm Minh Hoàng
8/  Thày Vincente Phạm Văn Lâm
9/  Anh Giuse Nguyễn Duy Sinh
IV/  SINH HOẠT
1/  Tập trung chia sẽ tin mừng, sinh hoạt chuyên môn vào tối Chủ Nhật hàng tuần
2/  Mỗi thánh lễ có 2 em giúp lễ.  Vào dịp đại lể số em giúp lễ từ 10-16 em
V/  TÂM TÌNH ĐƠN SƠ
Với niềm vui hằng ngày được cận kề bàn thánh, tinh thần phục vụ hồn nhiên, chúng con mong đóng góp một phần nhỏ bé trong việc phụng vụ sự Thiên Chúa qua các buổi thành lễ.
Ban Lễ Sinh chúng con xin tri ân Cha Xứ đã quan tâm dạy bảo và HĐMV khích lệ.  Quý phụ huynh động viên và quý vị ân nhân đã hỗ trợ tinh thần và vật chất để chúng con hoàn thành công việc được giao.
                         BAN LỄ SINH