GIỚI TRẺ
I/ GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH
Tháng 4 năm 1993 dưới sự chỉ đạo của Cha Xứ cần thiết phải xây dựng ngôi đến thờ tâm hồn chuẩn bị cho công việc xây dựng Ngôi Thánh Đường mới.
Hội Đồng Mục Vụ đã vận động và mời gọi các thanh niên nam nữ trong giáo xứ thành lập phong trào hoạt động của giới trẻ.  Từ đó Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Xứ đã được hình thành.
II/ QUAN THẦY
Ban Mục Vụ Giới Trẻ quy tụ các anh chị em có lòng nhiệt thành và tinh thần phục vụ cao đã cùng nhau ngồi lại bàn thảo 1 chương trình hành động tất cả vì Ngôi Thánh Đường mới.  Sau khi bàn bạc Ban Mục Vụ Giới Trẻ đệ trình lên cha phó Phaolo cũng là linh hướng của giới trẻ để quyết định nhận các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm quan thày Mừng Kính trọng thể ngày 19/11 hàng năm.
III/ MỤC ĐÍCH
“Đâu cần giới trẻ, đâu khó có giới trẻ” với ý hướng đó giới trẻ Giáo Xứ mong muốn noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam dấn thân phục vụ giáo xứ bằng trái tim nhiệt thành và lòng hăng say của người trẻ.  Tạo một sân chơi lành mạnh bổ ích cho các bạn trẻ giao lưu học hỏi, làm hành trang bước vào đời sống hôn nhân gia đình.
IV/SINH HOẠT
Thực hiện hpong trào tiết kiệm trong toàn xứ dồn nỗ lực cho Ngôi Thánh Đường mới, Ban Mục Vụ Giới Trẻ đã phát động phong trào nuôi heo đất và đã được các bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng.
Trong thời gian xây dựng Thánh Đường phong trào lao động công ích đã được Ban Mục Vụ Giới Trẻ phát động và đã được tahnh niên toàn xứ tham gia bằng những ngày công kể cả đêm ngày mong muốn cho tiến độ công trình được hoàn thiện nhanh chóng.
Hàng năm trong dịp mừng lễ quan thày Ban Mục Vụ Giới Trẻ luôn đề xuất chương trình hoạt động thắp sáng niềm tin, phát huy truyền thống, phục vụ là cho đi phục vụ là quên mình hy sinh vì tha nhân và cộng đồng.
Trước lễ Bổn mạng luôn có 2 ngày tĩnh tâm giảng phòng của quý cha khách, bài giảng luôn hấp dẫn lôi cuốn người trẻ hun đúc lòng nhiệt thành phục vụ tha nhân và hoàn thiện bản thân mình.  Sau thánh lễ Bổn mạng là nghi thức thắp sáng niềm tiên, những ngọc nến lung linh được các bạn trẻ dâng lên Các Thánh Tử Đạo như muốn thắp sáng trong mỗi người trẻ Tình yêu Chúa, đốt lên trong trái tim người trẻ nhiệt huyết sẵn sàng đem ánh sáng tin mừng đến với mọi người mọi lúc mọi nơi.
V/ CÔNG TÁC PHỤNG VỤ
Thứ 7 hàng tuần Ban Mục Vụ Giới Trẻ được phân công hát lễ và đọc sách
Thánh lễ chiều Chúa Nhật hàng tuần Ban Mục Vụ Giới Trẻ được phân công linh hoạt phụng vụ và đọc sách.
Để nâng cao kiến thức phụng vụ, giới trẻ giáo xứ được học hỏi những khóa huấn luyện dành riêng do Ban Mục vụ Giới Trẻ Giáo Hạt và Giáo Phận bồi dưỡng.
Trong các dịp Đại Lễ Phục Sinh và Giáng Sinh giới trẻ Giáo Xứ tham dự những đêm cầu nguyện do Trung Tâm Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận tổ chức.
Đối với những người qua đời trong Giáo Xứ Ban Mục Vụ Giới Trẻ tổ chức viếng xác, cầu nguyện và phúng viếng.
VI/ CÔNG TÁC XÃ HỘI
Ban Mục Vụ Giới Trẻ được phân công quyên góp các vật phẩm quần áo trong các gia đình để ủng hộ các vùng bị thiên tại lũ lụt.
Kết hợp với Ban Xã Hội Giáo Xứ đi thăm hỏi và trợ cấp cho các gia đình khó khăn, các bệnh nhân trong xứ, thăm quý cha và quý tu sĩ hưu dưỡng trong Giáo Hạt và Giáo Phận.
Nhiệt tình tham gia những công tác xã hội do Giáo Hạt và Giáo Phận tổ chức.
VII/ BAN CHẤP HÀNH QUA CÁC THỜI KỲ
+ Nhiệm kỳ 1993-1995
Anh Đaminh Lê Công Khoa (Trưởng ban)
Anh Đaminh Vũ Thanh Hùng (Phó Phụng vụ)
Anh Giuse Phan Trường (Phó Xã hội)
Anh Phero Nguyễn Trưởng (Thư Ký)
Chị Maira Đỗ Thị Thám (Thủ quỹ)
+  Nhiệm kỳ 1995-1997
Anh Đaminh Lê Công Khoa (Trưởng Ban)
Anh Gioan B Phạm Văn Thịnh (Phó Phụng Vụ)
Anh Giuse Phan Trường (Phó Xã hội )
Chị Maria Vũ Thị Hồng Lan (Thư ký)
Chị Maria Đỗ Thị Thám (Thủ quỹ)
+  Nhiệm kỳ 1997-2000
Anh Đaminh Lê Công Khoa (Trưởng Ban)
Anh Thomas Đỗ Văn Hưng (Phó Phụng Vụ)
Anh Phero Nguyễn Thái Ngư (Phó Xã Hội )
Chị Teresa Nguyễn Thị Thu Trúc (Thư ký)
Chị Maria Nguyễn Thị Kim Loan (Thủ quỹ)
 
+ Nhiệm kỳ 2000-2003
Anh Gioan B Mai Tấn Lực (Trưởng Ban)
Anh Thomas Đỗ Văn Hưng (Phó Phụng Vụ)
Anh Gioan B Phạm Ngọc Linh (Phó Xã Hội)
Chị Maria Vũ Thị Kim Ngọc (Thư ký)
 
+  Nhiệm kỳ 2003-2006
Anh Gioan B Vũ Canh Thân (Trưởng Ban)
Chị Maria Madalena Nguyễn Thị Thu Vân (Phó PV)
Anh Gioan B PHạm Quốc Huy (Phó Xã Hội)
Anh Martin Nguyễn Đỗ Minh Nhật (Thư ký)
Chị Maria Phạm Thanh Hương (Thủ quỹ)
 
Noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giới Trẻ Giáo Xứ vững niềm tin, phát huy truyền thống, từ bỏ thói hư tật xấu, hoàn thiện bản thân quyết tâm xây dựng lớp trẻ lành mạnh trong sáng đầy lòng nhiệt huyết phục vụ tha nhân và cộng đoàn.