CA ĐOÀN ĐỨC MẸ MÂN CÔI
I  GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH
Vào năm 1980 Cha Xứ An tôn Trần Văn Bật quyết định sát nhập một số ca viên nòng cốt của ca đoàn giới trẻ và ca đoàn Hội Con Cái Đức Mẹ cùng một số anh chị em thiện chí để phụ trách hát lễ 2 sáng chủ nhật và lễ 17h30 chiều Chúa Nhật.  Đây chính là giai đoạn tiền thân của ca đoàn Đức Mẹ Lên Trời được mừng kính Quan Thày vào ngày 15/08 hàng năm.  Thời gian này Ca Đoàn đã được Ông Bà Nguyễn Văn Phán tích cực hỗ trợ về nhiều mặt.
II BỔN MẠNG VÀ DANH XƯNG
Trong phiên họp HĐMV tháng 10/2005 Ban Chấp Hành Ca Đoàn Đức Mẹ Lên Trời sau khi bàn bạc đã đề xuất và được Cha Xứ phê chuẩn đổi danh xưng là ca đoàn Đức Mẹ Mân Côi (để không trùng khớp với lễ Quan Thày Giáo Xứ) từ đây Ca Đoàn chính thức nhận Đức Mẹ Mân Côi làm Quan Thày mừng kính vào ngày Chúa Nhật đầu tháng 10 hàng năm.
III BAN CHẤP HÀNH QUA CÁC NHIỆM KỲ
1/  Nhiệm kỳ 1980-1985
Đoàn trưởng: Anh Phê rô Đỗ Thế Hoành
Đoàn Phó: Anh Phê rô Lại Văn Tiến
Ca Trưởng: Anh Phê Rô Lại Trí Thức
Ca Phó 1: Anh Phanxico Phạm Đình Huân
Ca Phó 2: Anh Giuse Phạm Văn Hưng
Thủ Quỹ: Chị Maria Nguyễn Bích Vy
Quản Thư: Anh Vincente Nguyễn Văn Thư2/ Nhiệm kỳ 1986-1990
Đoàn Trưởng Anh Phê Rô Nguyễn Văn Tứ.3/  Nhiệm kỳ 1990-2006
Đoàn Trưởng: Vincete Phạm Bá Điệt
Đoàn Phó: Gioan B Mai Ngọc Lãm
Ca Trưởng: Chị Maria Phạm Như Ngà.
Thủ Quỹ: Chị Maria Rosa Phạm Thị Hương
Ca viên Tập hát vào tối thứ sáu hàng tuần
Ca đoàn được phân công hát lễ chiều thứ 7 và Chủ Nhật và các ngày đại lễ của Giáo Xứ.
Ca ca viên được tham gia dã ngoại hàng năm. 
V ĐÔI LỜI TÂM TÌNH
Tuy tuổi đời còn trẻ với bầu nhiệt huyết hăng say mang lời ca tiếng hát phục vụ các thánh lễ được sốt sắng nhưng chúng con vẫn còn nhiều mặt hạn chế do khách quan.  Chúng con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng con có được những ngày tháng bên nhau trong ngôi thánh đường thân yêu hát lên những bài thánh ca tuyệt mỹ để ngợi ca Thiên Chúa.  Chúng con cũng xin tri ân Cha Xứ, Hội Đồng Mục Vụ cùng những người đã và đang nâng đỡ hỗ trợ ca đoàn trong công tác phụng vụ.
                                                  CA ĐOÀN ĐỨC MẸ MÂN CÔI