GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM VIỆT NAM
Hội Gia Trưởng là tiền thân của Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm xứ đoàn Nam Thái, được thành lập vào ngày 22/03/1993.  Đây cũng là ngày Ban Chấp Hành lâm thời ra đời (nhiệm kỳ 01 năm), làm nền tảng cho việc mời gọi giới Gia Trưởng tham gia vào xứ đoàn.
I/ TÔN CHỈ
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm là một đoàn thể công giáo tiến hành, tập hợp tất cả mọi người nam và nữ từ 18 tuổi trở lên thuộc các gia đình công giáo trong xứ chuyên cầu nguyện và làm việc tông đồ.
II/ MỤC ĐÍCH
 - Cổ động lòng tôn sùng và đền tạ Thánh Tâm Chúa Gie6Su.
 - Thánh hóa bản thân và gia đình, thực hiện ơn gọi, sứ mạng tông đồ của người Kito hữu.
 - Thực thi sứ mạng yêu thương, phục vụ các đối tượng nghèo khổ, đặc biệt đối với những người bất hạnh.
 - Liên kết chặt chẽ với Thánh Tâm Chúa GieSu sống đức tin công giáo trong môi trường gia đình và xã hội, nhằm ngăn ngừa, hạn chế thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội.
 - Hiện nay, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm xứ đoàn Nam Thái có tổng cộng 175 đoàn viên, được chia làm 9 toán.  Ban chấp hành (có 05 người).  Ban phục vụ (có 20 người).
III/ SINH HOẠT THƯỜNG KỲ
   Hàng tháng Ban Chấp hành xứ đoàn tổ chức họp 1 lần, sau đó tổ chức chung Ban Phục vụ để chuẩn bị cho ngày tĩnh tâm Thứ sáu đầu tháng, triển khai các công tác trong xứ đoàn, giáo hạt và giáo phận giao phó.
 - Ban phục vụ phụ trách hát lễ, đọc sách Thánh vào sáng thứ sáu hàng tuần, ngoài ra Ban Thánh Ca hội kết hợp cùng Ban Thánh Ca Hội Các Bà Mẹ (gọi chung là Ca Đoàn Thánh Gia) phụ trách hát lễ, đọc sách vào các ngày Chúa Nhật, hoặc những ngày lễ do HĐMV phân công.
 - Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm chọn ngày lễ Kính Thánh Tâm Chúa GieSu làm Quan Thày, trong ngày lễ này, hàng năm đều có thêm các đoàn viên mới tuyên hứa gia nhập Hội.
IV/  CÁC SINH HOẠT ĐẠO ĐỨC.
 - Hàng ngày hội viên đọc kinh dâng ngày cho Thánh Tâm Chúa
 - Tham dự tĩnh tâm, Thánh lễ, rước Mình Thánh Chúa ngày thứ sáu đầu tháng.
 - Tôn Vương Thánh Tâm Chúa GieSu trong các gia đình, cổ đông nhiều người tôn sùng và yêu mến Thánh Tâm Chúa.  Viếng xác, đọc kinh cầu nguyện cho người qua đời trong xứ.
V/ CÁC HOẠT ĐỘNG BÁC ÁI XÃ HỘI
 - Thăm và tặng quà các hội viên đau yếu.
 - Phối hợp với ban xã hội Giáo Xứ thăm và tặng quà các Cha hưu dưỡng, các gia đình khó khăn, bệnh nhân.
 - Vận động Hội viên đóng góp giúp đỡ các giáo điểm truyền giáo theo thư ngỏ của Giáo Phận.
 - Ủng hộ, tặng quà cho các em thiếu nhi trong dịp Lễ Trung Thu, Giáng Sinh, tổng kết năm học.
 
VI/ BAN CHẤP HÀNH QUA CÁC NHIỆM KỲ
 1/ Nhiệm kỳ lâm thời 1993-1994
 - Ông Đaminh Lê Văn Tân (Hội trưởng)
 - Ông GioaKim Trần Minh Xuân (Phó Phụng Vụ)
 - Ông Giuse Nguyễn Đức Thứ (Phó Xã Hội)
 - Ông Giuse Trần Ngoc Thành (Thư ký)
 - Ông Phêrô Đỗ Cống (Thủ Quỹ)
 2/ Nhiệm kỳ 1994-1997
 - Ông Đaminh Lê Văn Tân (Hội Trưởng)
 - Ông Giuse Vũ Đình Ngân (Phó Phụng Vụ)
 - Ông Vincente Đinh Công Tôn (Phó Xã hội )
 - Ông Đaminh Vũ Ngọc Thụy (Thư ký)
 3/  Nhiệm kỳ 1995-1998
 - Ông Phero Đỗ Thế Hoành (Hội trưởng)
 - Ông Giuse Vũ Đình Ngân (Phó Phụng Vụ)
 - Ông Phero Võ Tấn Phước (Phó Xã Hội)
 - Ông Giuse Nguyễn Hữu Nam (Thư ký)
 - Ông Đaminh Nguyễn Văn Cung (Thủ quỹ)
 4/  Nhiệm kỳ 1998-2001:
 - Ông Giuse Vũ Đình Ngân (Hội trưởng)
 - Ông Tomaso Phạm Văn Thái (Phó Phụng Vụ)
 - Ông Giuse Nguyễn Hữu Nam (Phó Xã Hội)
 - Ông GioanKim Trần Thiếu Lang (Thư ký)
 - Ông Giuse Nguyễn Duy (Thủ quỹ)
 5/  Nhiệm kỳ 2001-2005:
 - Ông Đaminh Lê Công Khoa (Hội trưởng)
 - Ông Tomaso Phạm Văn Thái (Phó Phụng Vụ)
 - Ông Giuse Nguyễn Hữu Nam (Phó Xã Hội)
 - Ông Phêrô Nguyễn Trưởng (Thư ký)
 - Ông Gioankim Trần Thiếu Lang (Thủ quỹ)
 6/ Nhiệm kỳ 2005-2008:
 - Ông Đaminh Lê Công Khoa (Hội trưởng)
 - Ông Phêrô Nguyễn Trưởng (Phó Phụng Vụ)
 - Ông Gioankim Trần Thiếu Lang (Phó Xã Hội)
 - Ông Giuse Nguyễn Hữu Nam (Thư ký)
 - Ông Giuse Đỗ Hữu Cảnh (Thủ quỹ)
  Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm đang từng bước trưởng thành và đổi mới trong công tác phục vụ.  Nhờ vào sự quan tạm của Cha Xứ cũng là Linh Hướng của Xứ Đoàn cùng sự khích lệ của HĐMV và nỗ lực của toàn thể Hội Viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm.
                     BAN CHẤP HÀNH