GIÁO KHU 1
Thánh PhanXiCô XaViê

GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH:Giáo khu 1 được hình thành trong giai đoạn thành lập Giáo Xứ.
Bà con giáo dân trong Giáo Khu đa số là đồng hương của Cha Cố Đa-minh Vũ Đức Triêm xứ đạo
Cổ Gia  địa phận Bùi Chu, Nam Định.
            Địa bàn Giáo Khu nằm bao quanh ngôi thánh đường Giáo Xứ rất thuận tiện cho bà con sinh hoạt  và sống đạo. Giáo Khu 1 nhận Thánh Phanxicô Xaviê làm quan thầy, mừng kính vào ngày 3 tháng 12 hàng năm.
BAN HÀNH GIÁO  QUA CÁC NHIỆM KỲ:Ban hành giáo được bà con bầu chọn mỗi nhiệm kỳ để điều hành Giáo Dân trong khu sống đạo qua các nhiệm kỳ luôn
nhiệt thành phục vụ mọi sinh hoạt trong Giáo Khu.Cộng Đoàn Giáo Khu xin ghi nhận và tri ân các vị ân nhân và những đóng góp của các quý chức tiền nhiệm.
Ông Giuse   PHẠM VĂN NHƯỠNG                                                   11. Ông Gioan  B MAI VĂN BÁO
Ông Gioan B NGUYỄN VĂN HUYỀN                                                    12. Ông Đaminh ĐINH NGỌC TƯỜNG
Ông Gioan B PHẠM VĂN QUÁN                                                          13. Ông Đaminh NGUYỄN VĂN CHỈNH
 Ông Phêrô PHẠM VĂN HẠNG                                                               14. Ông Gioan B PHẠM VĂN NHUỆ
Ông Thomas ĐỖ VĂN TUYÊN                                                                 15. Ông Thomas ĐỖ VĂN THÍ
Ông Phêrô PHẠM XUÂN DU                                                                         16. Ông Phêrô TRƯƠNG NGỌC HÂN
Ông Giuse NGUYỄN VĂN CÁT                                                                17. Ông Phaolô BÙI VĂN PHÁT
Ông Đaminh VŨ NGỌC BẢO                                                                 18. Ông Giuse PHẠM HỬU SINH
Ông Gioan B PHẠM VĂN ĐOÁN                                                            19. Ông Thomas Vũ  VĂN  LAI
Ông Gioan B MAI VĂN TIẾN                                                            20. Ông  Gioan B  PHẠM CHÍ LIÊM+  Ban Hành giáo nhiệm kỳ 2005 – 2009  :
Ông Gioan B  PHẠM ĐỨC TIẾN ( Trưởng BHG)
Ông Tôma PHẠM VĂN THÁI (Phó  BHG)
Ông Tôma  ĐỖ ĐÌNH ĐẠO  (Thư ký )
ƠN THIÊN TRIỆU :

Lm Phêrô  Bùi Văn Lưỡng  (USA)                            8.   Tu sĩ Gioan B Mai Văn Khoa  (USA)
Lm Đaminh Vũ Ngọc Thủ                                         9.   Tu Sĩ Đaminh Vũ Duy Vinh
Lm Phêrô  Phạm Đức Thanh                                  10.  Nữ tu Maria Rosa Vũ Thị Quế Hương
Lm Gioan Phanxicô Vũ Thế Toàn (USA)                  11.  Nữ tu Maria Đoàn Thị Tin
Tu sĩ Tito Nguyễn Sĩ Hạnh  (USA)                            12.  Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thoa
Tu sĩ Gioan B Phạm Xuân Thái (USA)                     13.  Nữ tu Maria Nguyễn Thị Đào
Tu Sĩ Vincentê  Phạm Quang Chính                        14.  Nữ tu Maria Nguyễn Thị Ánh

TÌNH HÌNH GIÁO DÂN VÀ SINH HOẠT GIÁO KHU :

Tình Hình Giáo Dân :Sĩ số giáo dân gồm  :   83 gia đình, 326 nhân danh  (148 nam và 178 nữ)
Sinh Hoạt Giáo Khu :      Ban Hành Giáo luôn sát cánh hỗ trợ những gia đình có người qua đời : liên hệ Cha Xứ thực hiện các nghi thức, tổ chức viếng xác , . . . đọc kinh cầu nguyện và xin lễ cho các linh hồn trong giáo khu vào tháng 11 hàng năm.
       Bà con Giáo Khu 1 phần lớn là lao động thu nhập thấp, nhưng luôn tích cực hỗ trợ các sinh hoạt giáo xứ trong những dịp đại lễ Giáng Sinh, Phục  Sinh, tháng Hoa, Chia sẻ bát cơm mùa chay và mùa vọng. Kếthợp cùng Ban Xã Hội của Giáo Xứ thăm viếng người ốm đau, già yếu, trao phần trợ cấp cho người neo đơn khó khan, cùng trao học bỗng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khan.
       Vào những ngày đại lễ, Giáo Khu cùng Ban Xã Hội của Giáo Xứ nhà hưu dưỡng Linh Mục và Tu Sĩ.
      Qua 50 năm đón nhận muôn ngàn ơn lành Chúa trao ban :  Ơn phần hồn, Ơn phần xác, khi phấn khởi, lúc u buồn, cộng đoàn Giáo Khu 1 hợp ý dâng lên chúa lời chúc tụng, tôn vinh cảm tạ . . .
      Giáo Khu Phanxicô Xaviê quyết tâm noi gương thánh quan thầy đem tin mừng đến những an hem chưa biết chúa với tinh thần phục vụ hăng say phát triển Giáo Khu ngày một thăng tiến.
                                                                                                       BAN HÀNH GIÁO KHU 1
 
868