GIÁO KHU 2
CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

I. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH:
Giáo khu đươc hình thánh ngay thời kỳ thành lập Giáo Xứ.
Name 1967 Cha Chánh Xứ chấp thuận cho Giáo Khu được nhận Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ trụ làm quan thầy theo ước nguyện của cộng đoàn Giáo Khu . Mừng kính vào lễ Chúa KiTô Vua hằng năm .
      Trong xuốt 50 năm qua Giáo Khu điều hành bởi Ban Hành Giáo do bà con trong Giáo Khu bầu chọn. Cộng đoàn giáo Khu xin ghi nhận và tri ân các vị ân nhân và những đóng góp của các quý chức tiền nhiệm :
II. BAN HÀNH GIÁO QUA CÁC NHIỆM KỲ:

+ Nhiệm kỳ : 1956 – 1967
          Ông Giuse Phạm Văn Tuyển
Ông Giuse Vũ Văn Lộc
Ông Đaminh Vũ Văn Thụ
Ông Gioan B Vũ Đình Tính
+ Nhiệm kỳ  :  1971  - 1989
Ông Gioan B Mai Văn Lam
Ông Giuse Vũ Văn Lộc
Ông Gioakim Nguyễn Đông Thanh
Ông Phêrô Vũ Trí Thuần
+ Nhiệm kỳ :  1992 – 1995
Ông Vincentê Phan Đình Điển
Ông Gioan B Mai Văn Vĩnh
 
+ Nhiệm kỳ :  1998 – 2005
Ông Vincentê Phạm Văn Côi
Ông Micae Nguyễn Xuân Sơn
Ông Gioan B Phạm Minh Chánh
 
+ Nhiệm kỳ :  1967 – 1971
Ông Đaminh Đỗ Văn Tiên
Ông Giuse Vũ Văn Lộc
Ông Đaminh Vũ Văn Thụ
Ông Gioan B Vũ Đình Tín
+ Nhiệm kỳ :  1989 – 1992
Ông Phêrô Trần Đức Hậu
Ông Vincetê Phan Đình Điển
 
 
+ Nhiệm kỳ :  1995 – 1998
Ông Gioakim Trần Minh Xuân
Ông Vincenê Phạm Văn Côi
Ông Phêrô Phạm Minh Tuấn
+ Nhiệm kỳ :  2005 – 2009
Ông Giuse Lê Công Hiệp
Ông Gioan B Vũ Đình Chúng
Ông Gioakim Nguyễn Bình

III. ƠN THIÊN TRIỆU
Trong ơn gọi Thiên Triệu Giáo Khu 2 đã đóng góp cho giáo hội.
Linh mục Phaolô Nguyễn Thực thụ phong ngày 29/06/1987 hiện đang đảm nhiệm coi sóc chánh xứ Hà Đông.
Nữ tu Maria Vũ Thị Đào thuộc Tu Hội Hiện Diện và Sống
IV. HÌNH THÀNH VÀ SINH HOẠT CỦA ĐÀI ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC
Name 1994, trong thời gian xây dựng thánh đường Giáo xứ, Cha xứ Antôn cùng Hội Đồng Mục Vụ chọn xóm 4 thuộc Giáo Khu làm nơi cử hành Thánh lễ tạm thời. Sau khi Thánh đường hoàn tất năm 1995, Cộng đoàn giáo dân các xóm 2, 3 và 4 họp lại, xin Cha cùng Hội Đồng Mục Vụ được nhận tượng Đức Mẹ, xây dựng đài, để Cộng đoàn có them nơi thờ kính, cầu nguyện ngoài trời, và giờ đây đài Đức Mẹ có tên Liên xóm Lộ Đức.
TÌNH HÌNH GIÁO DÂN VÀ SINH HOẠT GIÁO KHU :

Tình Hình Giáo Dân :Giáo Khu II được chia thành 6 xóm, mỗi xóm có 1 xóm trưởng giúp đỡ Ban Hành Giáo và cộng đoàn trong công tác phục vụ Giáo Khu.
Tổng số gia đình : 163 hộ - số nhân danh : 778 người
Sinh Hoạt Giáo Khu :+ Giờ kính Đức Mẹ tại Đài Lộ Đức vào tối thứ bảy đầu tháng.
+ Ban Hành Giáo tận tình giúp đỡ bà con Giáo Khu trong những việc hiếu hỷ, cầu nguyện trong tinh thần tương trợ thân ái.
+ Phối hợp với Ban Xã Hội Giáo xứ thăm và tặng quà cho những người ốm đau, bệnh tật, thăm viếng Quý Cha và Tu Sĩ hưu dưỡng.
+ Hỗ trợ Giáo xứ trong các dịp Đại Lễ, Tháng hoa Trung Thu . .v. .v
Nguyện xin Đức KiTô Vua Vũ Trụ là Quan Thầy Giáo Khu luôn che chở và ban Hồng Ân xuống từng gia đình trong Giáo khu chúng con.

BAN HÀNH GIÁO KHU II
717