GIÁO KHU 4
THÁNH GIOA KIM

I GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH
   Giáo Khu 4 được hình thành đồng thời với quá trình thành lập Giáo Xứ từ năm 1956.
Thưở ban đầu, chỉ có vài chục gia đình sinh sống thưa thớt trong Giáo Khu. Theo thời gian, dần dần thêm nhiều nhà cửa mọc lên; nhiều gia đình từ các nơi về đây làm ăn sinh sống.  Đặc điểm rõ nhất của Giáo Khu là các gia đình Công giáo không ở tập trung vào một khu vực nào, mà ở xen kẽ với các gia đình không cùng tôn giáo.
 
   Giáo Khu 4 đất hẹp, người thưa lại bị chia cắt bởi con đường Cách Mạng Tháng Tám, thành 2 khu vực: phần lớn tập trung ở Phường 5, phần còn lại thuộc Phường 7.
Từ tháng 10 năm 2005, có quyết định chia lại ranh giới các Giáo Xứ, Giáo Khu 4 vì thế lại chia cắt một phần đất thuộc Phường 7 để chuyển sang Giáo Xứ khác.  Tuy nhiên, Giáo Xứ lại bổ sung thêm một phần Giáo Khu 3 sang, để từ đây Giáo Khu 4 đã trở thành một khối liền lạc đất cũng như người.  Cộng đoàn Giáo Khu xin ghi nhận và tri ân các vị ân nhân và những đóng góp của các quý chức tiền nhiệm.
 II BAN HÀNH GIÁO QUA CÁC NHIỆM KỲ:
+ Nhiệm kỳ 1956-1967
Đa minh Nguyễn Văn Khẩn
Vicente Nguyễn Văn Nghiêm
Vicente Nguyễn Hiện+ Nhiệm kỳ 1967-1971
Vincente Nguyễn Hiện
Giuse Trịnh Đình Hy
 Đaminh…Chữ+ Nhiệm kỳ 1971-1974
Laurenso Nguyễn Văn An
Gioakim Giáp Bằng Chúc
Phanxico Nguyễn Đức Phiên+  Nhiệm kỳ 1976-1980
Laurenso Nguyễn Văn An
Vincente Nguyễn Văn Nghiêm
Phanxico Nguyễn Đức Phiên+ Nhiệm kỳ 1980-1983
Laurenso Nguyễn Văn An
Phero Bùi Văn Hoàng
Vincete Nguyễn Hiện+ Nhiệm kỳ 1983-1992
Laurenso Nguyễn Văn An
Phanxico Nguyễn Đức Phiên
Phero Bùi Văn Hoàng+  Nhiệm kỳ 1992-1998
Giuse Phạm Văn Phát
Giuse Trần Ngọc Thành
Giuse Nguyễn Văn Thi+  Nhiệm kỳ 1998-2005
Giuse Nguyễn Văn Thi
Giuse Bùi Văn Đạt
Gioan Baotixita Mai Quốc Ký+ Nhiệm kỳ 2005-2009
Gioakim Trần Thiếu Lang (TK)
Phe6ro Bùi Văn Quang (PK)
Giuse Lê Khắc Nguyện (TK)III ƠN THIÊN TRIỆU
Thầy Phó Tế Giuse Trần Minh Hà (O.P)
Nữ Tu MartaHonorat Lê Thị Lệ Hà (Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn)IV TÌNH HÌNH GIÁO DÂN VÀ SINH HOẠT GIÁO KHU
Tình Hình Giáo DânSố gia đình: 76 gia đình
Số nhân danh: 274 người
Sinh Hoạt Giáo KhuGiáo Khu 4 chọn Thánh Gioakim làm quan thầy mừng kính vào ngày 26 tháng 7 hàng năm.
Giáo dân trong khu họ luôn ý thức đoàn kết yêu thương, tương thân tương ái lẫn nhau, được thể hiện ở những lúc gia đình nào có sự vui nỗi buồn đều đến với nhau an ủi, chia xẻ, thăm hỏi.
Nhất là khi gia đình  nào có người đau bệnh nặng hoặc qua đời, giáo dân đến đông đủ đọc kinh cầu nguyện cho người quá cố.
Các gia đình luôn giữ nề nếp đọc kinh tối tại nhà, có mối quan hệ tốt với những gia đình không cùng tôn giáo gần kề.  Các gia đình trong Giáo Khu đa số làm nghề kinh doanh, dịch vụ… Giáo khu GioaKim quyết tâm noi gương Thánh Quan Thày để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn đức tin vững mạnh đức cậy tha thiết và đức mến nồng nàn.
 GIÁO KHU 4
 
THÁNH GIOA KIM
I GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH
   Giáo Khu 4 được hình thành đồng thời với quá trình thành lập Giáo Xứ từ năm 1956.
Thưở ban đầu, chỉ có vài chục gia đình sinh sống thưa thớt trong Giáo Khu. Theo thời gian, dần dần thêm nhiều nhà cửa mọc lên; nhiều gia đình từ các nơi về đây làm ăn sinh sống.  Đặc điểm rõ nhất của Giáo Khu là các gia đình Công giáo không ở tập trung vào một khu vực nào, mà ở xen kẽ với các gia đình không cùng tôn giáo.
 
   Giáo Khu 4 đất hẹp, người thưa lại bị chia cắt bởi con đường Cách Mạng Tháng Tám, thành 2 khu vực: phần lớn tập trung ở Phường 5, phần còn lại thuộc Phường 7.
Từ tháng 10 năm 2005, có quyết định chia lại ranh giới các Giáo Xứ, Giáo Khu 4 vì thế lại chia cắt một phần đất thuộc Phường 7 để chuyển sang Giáo Xứ khác.  Tuy nhiên, Giáo Xứ lại bổ sung thêm một phần Giáo Khu 3 sang, để từ đây Giáo Khu 4 đã trở thành một khối liền lạc đất cũng như người.  Cộng đoàn Giáo Khu xin ghi nhận và tri ân các vị ân nhân và những đóng góp của các quý chức tiền nhiệm.
 II BAN HÀNH GIÁO QUA CÁC NHIỆM KỲ:
+ Nhiệm kỳ 1956-1967
Đa minh Nguyễn Văn Khẩn
Vicente Nguyễn Văn Nghiêm
Vicente Nguyễn Hiện+ Nhiệm kỳ 1967-1971
Vincente Nguyễn Hiện
Giuse Trịnh Đình Hy
 Đaminh…Chữ+ Nhiệm kỳ 1971-1974
Laurenso Nguyễn Văn An
Gioakim Giáp Bằng Chúc
Phanxico Nguyễn Đức Phiên+  Nhiệm kỳ 1976-1980
Laurenso Nguyễn Văn An
Vincente Nguyễn Văn Nghiêm
Phanxico Nguyễn Đức Phiên+ Nhiệm kỳ 1980-1983
Laurenso Nguyễn Văn An
Phero Bùi Văn Hoàng
Vincete Nguyễn Hiện+ Nhiệm kỳ 1983-1992
Laurenso Nguyễn Văn An
Phanxico Nguyễn Đức Phiên
Phero Bùi Văn Hoàng+  Nhiệm kỳ 1992-1998
Giuse Phạm Văn Phát
Giuse Trần Ngọc Thành
Giuse Nguyễn Văn Thi+  Nhiệm kỳ 1998-2005
Giuse Nguyễn Văn Thi
Giuse Bùi Văn Đạt
Gioan Baotixita Mai Quốc Ký+ Nhiệm kỳ 2005-2009
Gioakim Trần Thiếu Lang (TK)
Phe6ro Bùi Văn Quang (PK)
Giuse Lê Khắc Nguyện (TK)III ƠN THIÊN TRIỆU
Thầy Phó Tế Giuse Trần Minh Hà (O.P)
Nữ Tu MartaHonorat Lê Thị Lệ Hà (Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn)IV TÌNH HÌNH GIÁO DÂN VÀ SINH HOẠT GIÁO KHU
Tình Hình Giáo DânSố gia đình: 76 gia đình
Số nhân danh: 274 người
Sinh Hoạt Giáo KhuGiáo Khu 4 chọn Thánh Gioakim làm quan thầy mừng kính vào ngày 26 tháng 7 hàng năm.
Giáo dân trong khu họ luôn ý thức đoàn kết yêu thương, tương thân tương ái lẫn nhau, được thể hiện ở những lúc gia đình nào có sự vui nỗi buồn đều đến với nhau an ủi, chia xẻ, thăm hỏi.
Nhất là khi gia đình  nào có người đau bệnh nặng hoặc qua đời, giáo dân đến đông đủ đọc kinh cầu nguyện cho người quá cố.
Các gia đình luôn giữ nề nếp đọc kinh tối tại nhà, có mối quan hệ tốt với những gia đình không cùng tôn giáo gần kề.  Các gia đình trong Giáo Khu đa số làm nghề kinh doanh, dịch vụ… Giáo khu GioaKim quyết tâm noi gương Thánh Quan Thày để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn đức tin vững mạnh đức cậy tha thiết và đức mến nồng nàn.
 GIÁO KHU 4
 
THÁNH GIOA KIM
I GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH
   Giáo Khu 4 được hình thành đồng thời với quá trình thành lập Giáo Xứ từ năm 1956.
Thưở ban đầu, chỉ có vài chục gia đình sinh sống thưa thớt trong Giáo Khu. Theo thời gian, dần dần thêm nhiều nhà cửa mọc lên; nhiều gia đình từ các nơi về đây làm ăn sinh sống.  Đặc điểm rõ nhất của Giáo Khu là các gia đình Công giáo không ở tập trung vào một khu vực nào, mà ở xen kẽ với các gia đình không cùng tôn giáo.
 
   Giáo Khu 4 đất hẹp, người thưa lại bị chia cắt bởi con đường Cách Mạng Tháng Tám, thành 2 khu vực: phần lớn tập trung ở Phường 5, phần còn lại thuộc Phường 7.
Từ tháng 10 năm 2005, có quyết định chia lại ranh giới các Giáo Xứ, Giáo Khu 4 vì thế lại chia cắt một phần đất thuộc Phường 7 để chuyển sang Giáo Xứ khác.  Tuy nhiên, Giáo Xứ lại bổ sung thêm một phần Giáo Khu 3 sang, để từ đây Giáo Khu 4 đã trở thành một khối liền lạc đất cũng như người.  Cộng đoàn Giáo Khu xin ghi nhận và tri ân các vị ân nhân và những đóng góp của các quý chức tiền nhiệm.
 II BAN HÀNH GIÁO QUA CÁC NHIỆM KỲ:
+ Nhiệm kỳ 1956-1967
Đa minh Nguyễn Văn Khẩn
Vicente Nguyễn Văn Nghiêm
Vicente Nguyễn Hiện+ Nhiệm kỳ 1967-1971
Vincente Nguyễn Hiện
Giuse Trịnh Đình Hy
 Đaminh…Chữ+ Nhiệm kỳ 1971-1974
Laurenso Nguyễn Văn An
Gioakim Giáp Bằng Chúc
Phanxico Nguyễn Đức Phiên+  Nhiệm kỳ 1976-1980
Laurenso Nguyễn Văn An
Vincente Nguyễn Văn Nghiêm
Phanxico Nguyễn Đức Phiên+ Nhiệm kỳ 1980-1983
Laurenso Nguyễn Văn An
Phero Bùi Văn Hoàng
Vincete Nguyễn Hiện+ Nhiệm kỳ 1983-1992
Laurenso Nguyễn Văn An
Phanxico Nguyễn Đức Phiên
Phero Bùi Văn Hoàng+  Nhiệm kỳ 1992-1998
Giuse Phạm Văn Phát
Giuse Trần Ngọc Thành
Giuse Nguyễn Văn Thi+  Nhiệm kỳ 1998-2005
Giuse Nguyễn Văn Thi
Giuse Bùi Văn Đạt
Gioan Baotixita Mai Quốc Ký+ Nhiệm kỳ 2005-2009
Gioakim Trần Thiếu Lang (TK)
Phe6ro Bùi Văn Quang (PK)
Giuse Lê Khắc Nguyện (TK)III ƠN THIÊN TRIỆU
Thầy Phó Tế Giuse Trần Minh Hà (O.P)
Nữ Tu MartaHonorat Lê Thị Lệ Hà (Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn)IV TÌNH HÌNH GIÁO DÂN VÀ SINH HOẠT GIÁO KHU
Tình Hình Giáo DânSố gia đình: 76 gia đình
Số nhân danh: 274 người
Sinh Hoạt Giáo KhuGiáo Khu 4 chọn Thánh Gioakim làm quan thầy mừng kính vào ngày 26 tháng 7 hàng năm.
Giáo dân trong khu họ luôn ý thức đoàn kết yêu thương, tương thân tương ái lẫn nhau, được thể hiện ở những lúc gia đình nào có sự vui nỗi buồn đều đến với nhau an ủi, chia xẻ, thăm hỏi.
Nhất là khi gia đình  nào có người đau bệnh nặng hoặc qua đời, giáo dân đến đông đủ đọc kinh cầu nguyện cho người quá cố.
Các gia đình luôn giữ nề nếp đọc kinh tối tại nhà, có mối quan hệ tốt với những gia đình không cùng tôn giáo gần kề.  Các gia đình trong Giáo Khu đa số làm nghề kinh doanh, dịch vụ… Giáo khu GioaKim quyết tâm noi gương Thánh Quan Thày để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn đức tin vững mạnh đức cậy tha thiết và đức mến nồng nàn.
 
770