GIÁO KHU 5 (MỚI)
THÁNH VINCETE

I GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH
Tiền thân Giáo Khu 5 là họ Tân An thuộc Giáo Xứ An Lạc nhận Thánh Vincete làm quan thày, nhưng theo chỉ đạo của giáo phận họ Tân An và Đền Thánh Vincete thuộc về Giáo Xứ Nam Thái.  Vì thế vào tháng 09/2005 Cha Xứ Nam Thái đã ân cần đón nhận và từ đó Giáo Khu 5 được hình thành.
Sau khi xem xét tình hình thực tế Cha Xứ đã quyết định chuyển 1 số gia đình thuộc Giáo Khu 2 gia nhập để hình thành Giáo Khu 5 mới nhận Thánh Vincete làm Quan Thầy Mừng Kính vào ngày 5/4 hàng năm.
Số gia đình hiện nay như sau: Số gia đình 90 số nhân danh 485 (Nam 237 Nữ 248)
II BAN HÀNH GIÁO ĐƯƠNG NHIỆM
Ông Vincete Phạm Văn Cội (Đại diện GK5)
Ông Vincete Phạm Văn Chín (Trưởng BHG)
Ông Giuse Nguyễn Văn Hội (Phó BHG)
Ông Vincete Phạm Hữu Tâm (Thư Ký)
III ƠN THIÊN TRIỆU
Linh mục Phero Nguyễn Văn Điệp (USA)Lễ Quan Thày Giáo Khu 5 năm 2006 được tổ chức tại Đền Thánh Vincete đã hân hạnh đón Cha Chánh Xứ, Quý Chức HD9MV và các Đoàn Thể cùng hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn như một dấu chỉ đón nhận yêu thương của Giáo Xứ.
Trong niềm Hân Hoan Mừng Kim Khánh Thành Lập Giáo Xứ, Giáo Khu 5 vui mừng và tự hào là người con út của Giáo Xứ.  Hòa chung niềm vui nhưng vẫn thấy ngại ngùng vì thật ra Giáo Khu chưa đóng góp được gì cho Giáo Xứ dẫu biết rằng đó là do điều kiện khách quan.
   Nguyện xin Thánh Vincete quan thày luôn che chở và hun đúc lòng nhiệt thành của cộng đoàn để chúng con cùng nhau xây dựng một Giáo Khu 5 hiện nhất và yêu thương.
BAN HÀNH GIÁO KHU 5 MỚI 
613