GIÁO KHU 5 (Cũ)
THÁNH GIUSE THỢ

I- GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH
Giáo Khu 5 được hình thành ngay từ thời gian đầu thành lập xứ.
Địa bàn dân cư gồm một số gia đình trên mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám và một số bà con thuộc hẻm Duy Tân CMTT, thuộc Phường 6 Quận Tân Bình.
II- BAN HÀNH GIÁO QUA CÁC NHIỆM KỲ
Các quý chức của Giáo Khu 5 từ năm 1956 đến năm 1986 nay đã già yếu: người chuyển đi nơi khác, người xuất cảnh ra nước ngoài hoặc đã từ trần.
Bà con Giáo Khu luôn ghi nhớ công ơn của các quý chức tiền nhiệm đã hết lòng phục vụ Giáo Khu.
Quý chức tiền nhiệm gồm có:
Ông Phêrô Phạm Văn Cầu
Ông… Phạm Văn Tuân
Ông Giuse Vũ Trọng Mai
Ông Giuse Nguyễn Văn Nghị
Ông Vincete Phạm Văn Thanh
Bà Maria Nguyễn Thị Chính
Ông Trương Minh Công
Ông Nguyễn Văn Đậu
Ông Đaminh Nguyễn Văn Duy
Ông Phanxico Trần Đức Nguyệt 
Từ năm 1986 đến năm 2005 việc bầu và bổ nhiệm Ban Hành Giáo Khu được phân bổ theo yêu cầu của Giáo Khu.
+  Nhiệm kỳ 1986-1992
Ông Giuse Vũ Bá Trọng
Ông Benado Trần Viết Kiệm
+ Nhiệm kỳ 1992-1995
Ông Benado Trần Viết Kiệm
Ông….Minh Đức.
+ Nhiệm kỳ 1995-2001
Ông Giuse Ngô Văn Giảng
Ông Giuse Nguyễn Thiện Chí.
+  Nhiệm kỳ 2001-2005
Ông Giuse Ngô Văn Giảng
Ông Phero Bùi Đăng Dzoanh
Ông Đaminh Trần Việt Hùng
III TÍNH HÌNH GIÁO DÂN VÀ SINH HOẠT GIÁO KHU
                1.Tình Hình Giáo Dân.
   Từ ngày thành lập vào năm 1956, Giáo Khu 5 vỏn vẹn có 10 hộ gia đình, số nhân danh khoảng 40 người.  Tính đến tháng 10 năm 2005, Giáo Khu 5 đã hình thành 70 hộ gia đình và trên 300 nhân danh.
2. Sinh Hoạt Giáo Khu
   Vào ngày Quốc Tế Lao Động 1/5, Giáo Khu 5 mừng Lễ Thánh Giuse Thợ là Quan Thày của Giáo Khu cũng là ngày khai mạc tháng hoa Kính Đức Mẹ.  Trước đây Giáo Khu 5 đã hình thành được một đội hoa riêng của Giáo Khu.  Những năm gần đây Giáo Xứ đã tuyển chọn các em trong đội hoa của các Giáo khu để thành lập đội hoa của Giáo Xứ.  Đời sống đạo của bà con Giáo Khu luôn dựa trên tình bác ái tương trợ cùng nhau chi sẻ vui buồn.  Ban Hành Giáo luôn sẵn sàng giúp đỡ những gia đình có người qua đời, thực hiện những nghi thức mai táng và tổ chức cầu nguyện cho người qua cố 3 tối kinh.
   Hàng tuần bà con giáo dân họp nhau luân phiên vào tối thứ tư cùng nhau làm giờ kinh nguyện kính thánh cả GiuSe.
   Hàng tháng Ban Hành Giáo kết hợp với Ban Xã Hội Giáo Xứ đến thăm hỏi tặng quà cho các bệnh nhân, trợ cấp cho những gia đình khó khăn.
   Hàng năm Giáo Khu kết hợp với Giáo Xứ tổ chức lễ Quốc Tế cầu cho bệnh nhân, tổ chức lễ kính thánh gia thất mừng các đôi hôn phối, hỗ trợ Giáo Xứ trong các ngày đại lễ, tháng hoa và thăm quý cha và quý Tu Sĩ hưu dưỡng.
   Theo chỉ đạo của Giáo phận vào tháng 9 năm 2005, Cha Xứ đã bàn giao các hộ Gia Đình Giáo Khu 5 chuyển đến sinh hoạt tại Giáo Xứ Xây Dựng.
   Cùng thời gian này, Giáo Xứ đã nhận chuyển qua từ Giáo Xứ An Lạc một số hộ gia đình Giáo họ Vincete thuộc hẻm 175 đường Phạm Văn Hai.  Đồng thời Cha Xứ cho chia lại ranh giới các Giáo Khu, một phần các hộ gia đình thuộc Giáo khu 2 từ đầu hẻm số 235 Phạm Văn Hai chạy dài theo hướng kênh Nhiêu Lộc được chuyển đến sinh hoạt với Giáo họ Vincete hợp thành Giáo khu 5 mới.
BAN HÀNH GIÁO KHU 5 CŨ
 GIÁO KHU 5 (Cũ)
THÁNH GIUSE THỢ
I- GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH
Giáo Khu 5 được hình thành ngay từ thời gian đầu thành lập xứ.
Địa bàn dân cư gồm một số gia đình trên mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám và một số bà con thuộc hẻm Duy Tân CMTT, thuộc Phường 6 Quận Tân Bình.
II- BAN HÀNH GIÁO QUA CÁC NHIỆM KỲ
Các quý chức của Giáo Khu 5 từ năm 1956 đến năm 1986 nay đã già yếu: người chuyển đi nơi khác, người xuất cảnh ra nước ngoài hoặc đã từ trần.
Bà con Giáo Khu luôn ghi nhớ công ơn của các quý chức tiền nhiệm đã hết lòng phục vụ Giáo Khu.
Quý chức tiền nhiệm gồm có:
Ông Phêrô Phạm Văn Cầu
Ông… Phạm Văn Tuân
Ông Giuse Vũ Trọng Mai
Ông Giuse Nguyễn Văn Nghị
Ông Vincete Phạm Văn Thanh
Bà Maria Nguyễn Thị Chính
Ông Trương Minh Công
Ông Nguyễn Văn Đậu
Ông Đaminh Nguyễn Văn Duy
Ông Phanxico Trần Đức Nguyệt 
Từ năm 1986 đến năm 2005 việc bầu và bổ nhiệm Ban Hành Giáo Khu được phân bổ theo yêu cầu của Giáo Khu.
+  Nhiệm kỳ 1986-1992
Ông Giuse Vũ Bá Trọng
Ông Benado Trần Viết Kiệm
+ Nhiệm kỳ 1992-1995
Ông Benado Trần Viết Kiệm
Ông….Minh Đức.
+ Nhiệm kỳ 1995-2001
Ông Giuse Ngô Văn Giảng
Ông Giuse Nguyễn Thiện Chí.
+  Nhiệm kỳ 2001-2005
Ông Giuse Ngô Văn Giảng
Ông Phero Bùi Đăng Dzoanh
Ông Đaminh Trần Việt Hùng
III TÍNH HÌNH GIÁO DÂN VÀ SINH HOẠT GIÁO KHU
                1.Tình Hình Giáo Dân.
   Từ ngày thành lập vào năm 1956, Giáo Khu 5 vỏn vẹn có 10 hộ gia đình, số nhân danh khoảng 40 người.  Tính đến tháng 10 năm 2005, Giáo Khu 5 đã hình thành 70 hộ gia đình và trên 300 nhân danh.
2. Sinh Hoạt Giáo Khu
   Vào ngày Quốc Tế Lao Động 1/5, Giáo Khu 5 mừng Lễ Thánh Giuse Thợ là Quan Thày của Giáo Khu cũng là ngày khai mạc tháng hoa Kính Đức Mẹ.  Trước đây Giáo Khu 5 đã hình thành được một đội hoa riêng của Giáo Khu.  Những năm gần đây Giáo Xứ đã tuyển chọn các em trong đội hoa của các Giáo khu để thành lập đội hoa của Giáo Xứ.  Đời sống đạo của bà con Giáo Khu luôn dựa trên tình bác ái tương trợ cùng nhau chi sẻ vui buồn.  Ban Hành Giáo luôn sẵn sàng giúp đỡ những gia đình có người qua đời, thực hiện những nghi thức mai táng và tổ chức cầu nguyện cho người qua cố 3 tối kinh.
   Hàng tuần bà con giáo dân họp nhau luân phiên vào tối thứ tư cùng nhau làm giờ kinh nguyện kính thánh cả GiuSe.
   Hàng tháng Ban Hành Giáo kết hợp với Ban Xã Hội Giáo Xứ đến thăm hỏi tặng quà cho các bệnh nhân, trợ cấp cho những gia đình khó khăn.
   Hàng năm Giáo Khu kết hợp với Giáo Xứ tổ chức lễ Quốc Tế cầu cho bệnh nhân, tổ chức lễ kính thánh gia thất mừng các đôi hôn phối, hỗ trợ Giáo Xứ trong các ngày đại lễ, tháng hoa và thăm quý cha và quý Tu Sĩ hưu dưỡng.
   Theo chỉ đạo của Giáo phận vào tháng 9 năm 2005, Cha Xứ đã bàn giao các hộ Gia Đình Giáo Khu 5 chuyển đến sinh hoạt tại Giáo Xứ Xây Dựng.
   Cùng thời gian này, Giáo Xứ đã nhận chuyển qua từ Giáo Xứ An Lạc một số hộ gia đình Giáo họ Vincete thuộc hẻm 175 đường Phạm Văn Hai.  Đồng thời Cha Xứ cho chia lại ranh giới các Giáo Khu, một phần các hộ gia đình thuộc Giáo khu 2 từ đầu hẻm số 235 Phạm Văn Hai chạy dài theo hướng kênh Nhiêu Lộc được chuyển đến sinh hoạt với Giáo họ Vincete hợp thành Giáo khu 5 mới.
BAN HÀNH GIÁO KHU 5 CŨ
 
643