HỘI ÁI HỮU QUÝ CHỨC
I/  DANH XƯNG VÀ QUAN THẦY
1/  Danh Xưng: HỘI ÁI HỮU QUÝ CHỨC
2/  Quan Thày: Mừng Kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vào ngày 1/1 hàng năm.  Quan Thày của HĐMV đương nhiệm.  Hội Ái Hữu Quý Chức hiệp thông mừng lễ.
II/ THÀNH PHẦN
Hội Ái Hữu Quý Chức quy tụ các quý chức đã và đang phục vụ trong giáo xứ.
III/ MỤC ĐÍCH
Ý thức lời Chúa dạy “Anh em hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương anh em” Quý chức tân cựu HĐMV đã tự nguyện tham gia vào Hội Ái Hữu Quý Chức để thể hiện tình tương thân tương ái cùng hỗ trợ nhau về mặt tinh thần”.  Vui với người vui, khóc với người khóc (RM 12,15)
Đây cũng là phương cách để Hội viên thánh hóa bản thân, củng cố 3 nhân đức TIN – CẬY – MẾN mỗi ngày một hoàn thiện hơn.
Hội Ái Hữu Quý Chức chính thức được hình thành vào tháng 10 năm 1995
IV/  BAN CHẤP HÀNH QUA CÁC NHIỆM KỲ
Thành phần Ban Chấp HànhGồm 5 người được bầu phiếu trong Đại Hội Quý Chức cuối mỗi nhiệm kỳ.  Nhiện kỳ Ban Chấp Hành hiện nay là 4 năm (theo nhiệm kỳ HĐMV đương nhiệm)
Lễ TếtHàng năm vào Tháng các linh hồn. Hội xin một lễ Misa cầu cho Quý Linh Mục tiền nhiệm, Quý Hội viên đã qua đời và cầu bình an cho Hội.  Ban Chấp hành mời toàn thể Hội viên tham dự, Sau lễ là buổi họp mặt thân mật tại Hội Trường Giáo Xứ.
Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1995-2001Ông Giuse Vũ Bá Trọng (Hội trưởng)
Ông Đaminh Lê Văn Tân (Phó Phụng Vụ)
Ông Vincente Đinh Công Tôn (Phó Xã Hội)
Ông Đaminh Vũ Ngọc Chấn (Thư ký)
Ông Gioan B Mai Van Lam (Thủ quỹ)
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2001-2005Ông GianKim Trần Minh Xuân (Hội trưởng)
Ông Giuse Phan Kim Cương (Phó PHụng Vụ)
Ông Đaminh Vũ NGọc Chấn (PHó Xã Hội)
Ông Giuse Phan Trường (Thư ký)
Ông Gioan B Mai Quốc Ký (Thủ quỹ)
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2005-2009Ông Đaminh Lê Công Khoa (Hội trưởng)
Ông Giuse Nguyễn Văn Hội (Phó Phụng Vụ)
Ông Phero Trương NGọc Hân (Phó Xã Hội)
Ông Giuse Phan Trường (Thư ký)
Ông GioaKim Trần Thiếu Lang (Thủ quỹ)
 
V/  QUYỀN LỢI HỘI VIÊN
Đối với bản thân Hội viên, vợ hay chồngKhi đau nặng hay gặp hoạn nạn Ban Chấp Hành đến thăm hỏi và tặng quà
Khi qua đời Hội đến viếng xác, cầu nguyện và phúng viếng tại gia
Hội đi dự lễ an táng và tiễn đưa đến nghĩa trang
Hội xin 1 lễ Misa tại Giáo Xứ nhà và mời Hội viên tham dự
Hội tới nhà hiếu đọc 1 tối kinh nếu có yêu cầu.

Đối với tứ thân phụ mẫu Hội viênKhi đau nặng hay gặp hoạn nạn Ban Chấp Hành đến thăm hỏi
Khi Qua đời Hội đến viếng xác, cầu nguyện và phúng viếng tại gia
Hội xin 1 lễ Misa tại Giáo Xứ nhà và mời Hội viên tham dự
Hội tới nhà hiếu đọc 1 tối kinh nếu có yêu cầu.* LƯU Ý
Khi phải di chuyển ra khỏi Hạt Chí Hòa thì nhà hiếu phải cung cấp phương tiện
Khi Hội viên chính thức qua đời trước thì quyền lợi của vợ hoặc chồng và tứ thân phụ mẫu vẫn được áp dụng.
                            BAN CHẤP HÀNH HỘI