LEGIO MARIAE
 I/  ĐÔI NÉT VỀ LEGIO MARIAE
     1. Danh hiệu và nguồn gốc
Hội tông đồ giáo dân mang tên Legio Mariae (Đạo binh Đức mẹ) được Hội thánh phê chuẩn, hoạt động theo tinh thần của người lính dưới sự chỉ huy hùng mạnh của Đức Maria Nữ Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội để chóng lại những gì là ác đức, xấu xa… Legio Mariae tự phát hình thành vào ngày 07/09/1921 lúc 8 giờ tối (ngày áp lễ sinh nhật Đức Mẹ) tại thành phố Duhbin – Ái Nhĩ Lan.
     2. Chủ đích
Thánh hóa hội viên bằng việc cầu nguyện, tích cực cộng tác vào hành động của Đức Maria và Hội Thánh dưới sự lãnh đạo của giáo quyền địa phương, để xây dựng những quan hệ tốt trong xã hội nhằm đưa “Men Tin Mừng vào Bột Nhân Loại.  trong Legio việc tôn sùng Mẹ Maria là bắt buộc đối với hội viên. Người hội viên phải học hỏi và sống các nhân đức của Đức mẹ.  Mục tiêu cuối cùng là tận hiến toàn thân cho Chúa GieSu nhờ Mẹ Maria, theo học thuyết của Thánh Lu-y Maria de Mongpho.
    3. Tổ chức
Legio Mariae được tổ chức theo tinh thần quân đội Roma.  Praesidium (tiểu đội) là đơn vị căn bản.  Trên là các cấp hội đồng quản trị: Curia, Comitium, Regia, Senatus.  Hội đồng quản trị trung ương tối cao là Concilium Legionis.
   4. Sinh hoạt.
Điểm đặc trưng nhất của Legio Mariae chính là hội viên tham dự đều đặn các phiên họp hàng tuần của Praesidium đúng ngày giờ đã định.  Hoàn thành công tác được giao với tinh thần can đảm và trung thành tuyệt đối, hết sức nhẫn nại khi gặp khó khăn thử thách… Trong giờ họp ngoài phần cầu nguyện, hội viên chia sẻ cho nhau những thành tích chiến đấu cách khiêm tốn và thành thực.  Công tác thường xuyên là thăm viếng bệnh nhân và những người sầu khổ…
         5. Gia nhập :
                     Mọi tín hữu Công giáo có đời sống đạo bình thường, yêu mến và m-uốn nên thánh     bằng linh đạo của Legio Mariae đều có quyền gia nhập.
      II/ LEGIO MARIAE TẠI GIÁO XỨ NAM THÁI :
      1. Hình thành :
        Năm 1959 đã có sự hiện diện của Legio Mariae. Praesidium đầu tiên mang thánh hiệu “ Maria Sao mai”. Dưới sự hướng dẫn cũa cha Giuse Lại hữu Chí và cha Antôn Trần Văn Bật . Trưởng đầu tiên là anh Đaminh Vũ Văn Nghi, anh Dần, anh Tỉnh…anh Xuân. Sau năm 1975 toàn hệ thống Legio Mariae đổi phương cách hoạt động. Riêng Praesidium Maria Sao Mai thì đổi tên là Hội cầu nguyện.
           2. Tái lập :
    Được sự chấp thuận của cha chánh xứ Phaolô Bùi Văn Phổ và sự trợ giúp của hội đồng Curia Chí Hòa. Anh Gioakim Trần Minh Xuân đã vận động, qui tụ đượ 14 anh chị để tái lập Praesidium mới mang thánh hiệu “ Mẹ La Vang “ . Phiên họra mắt vào lúc 19g30 ngày 27/12/2002 dưới sự chứng kiến của cha Phaolô quản xứ, cha Giuse Trần Trung Nghĩa – linh mục Curia Chí Hòa – và các anh chị em hội đồng Curia và 14 hội viên (củ và mới).
   Praesidium chọn ngày 08/09 – Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ - là ngày truyền thống biệt kính Đức Maria Nữ Vương của mình. Praesidium còn gặp nhiều khó khan về nhân sự , hiện có 100 hội viên (hoạt động và tán trợ).
   Kết hợp ới mẹ Maria, tác động của Chúa Thánh Thần và lời cầu nguyện của các hội viên tán trợ. Từ ngày tái lập đến nay. Praesidium có chút ít thành quả như sau : đưa 9 người lớn và 1 em thiếu nhi không công giáo chịu phép rữa; 13 người bỏ đạo, bỏ mùa Phục Sinh lâu năm đến tòa hòa giải, trong đó có 2 người bỏ Chúa 70 năm, 1 người 60, 40, 30, 25 năm; giúp hợp pháp hóa hôn phối 7 gia đình và các công tác khác.
        3. BAN ỦY VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM :
                                    Trưởng :   Anh Gioakim Trần Minh Xuân
                                    Phó       : Chị Anna Maria
                                    Thư ký  : Anh GioanB Vũ Đình Chúng
                                    Thủ quỹ : Chị Anna Đào thị Ngọ
 
                                                PRAESIDIUM ĐANG CẦU NGUYỆN