HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI ĐỨC KITÔ
   Nguồn ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống trên gia đình Ông Bà Trần Văn Khảo một ơn gọi đến với người con trai dâng mình cho Chúa, xuất thân năm 12 tuổi Cậu Antôn Trần Văn Bật nhập học ở Trường Thử, sau đó vào Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên.
   Sau 7 năm học tập tại Tiểu Chủng Viện chuyển lên Đại Chủng Viện Xuân Bích. Thời gian học Đại Chủng Viện gặp nhiều khó khan, đất nước biến động nhất là vào năm 1945 nạn đói hoành hành, việc học tập bị gián đoạn. Sau nhiều năm thử thách đến ngày  23/12/1950, Thầy Antôn chính thức được trao ban Thừa Tác Vụ Linh Mục tại Nhà Thờ Lớn. Sau khi nhận chức, Tân Linh Mục được bổ nhiệm ở lại giảng dạy tại Tiểu Chủng Viện  Pio XII Hà Nội.
   Năm 1954, Linh Mục Antôn cùng với các Chủng Sinh di chuyển vào Sài Gòn, thời gian này thật khó khăn về nơi ăn chốn ở. Sau đó, Linh Mục Antôn nhận được bài sai về Giáo Xứ Thái Hòa. Một thời gian sau, Linh Mục được bổ nhiệm làm Tuyên Úy trường Taber Nguyễn Du Sài Gòn.
   Ngày 14/06/1956, Linh Mục Antôn được bổ nhiệm Chánh Xứ Nam Thái. Sau khi tìm hiểu tình hình giáo dân, Ngài thực hiện việc bầu lại Hội Đồng Giáo Xứ, và cho các Giáo Khu tự chọn Thánh  Quan Thầy mừng kính hàng năm. Việc quan tâm hàng đầu của Cha Xứ là chăm lo cho thế hệ trẻ, tiếp theo việc sắm bộ chuông đồng là việc xây dựng trường học phục vụ cho các con em trong Giáo Xứ, bên cạnh đó, Ngài luôn quan tâm đến việc nuôi dưỡng và đào tạo cho các Tu Sĩ và Linh Mục, và thành quả Chúa ban tặng cho Ngài là 07 Linh Mục nghĩa tử, và hiện nay một vị đã là Đức Giám Mục Địa Phận Long Xuyên.
   Ngày 13/10/1993, Cha Cố Antôn chủ trì Hội Nghị quyết định việc xây dựng Thành Đường mới, khởi công ngày  01/01/1994. Sau một năm nổ lực công trình đã hoàn thành mỹ mãn trong ơn Chúa và sự bảo trợ của Mẹ Maria. Lễ Khánh Thành diễn ra với tâm tình cảm tạ tri ân thật long trọng và tôn nghiêm. Cuối năm 2001, vì tuổi cao sức yếu Cha Cố đã vui phận về hưu dưỡng tại nhà xứ.
   Giờ đây nhìn lại chặng đường 34 năm quản xứ, Cha Cố Antôn đã để lại bao kỷ niệm đẹp trong lòng Giáo Dân, từ cuộc sống giản dị, chan hòa yêu thương giữa Ngài và Cha Nghĩa Tử Phaolô, luôn tạo một bầu khí trong ấm ngoài êm nơi cộng đoàn. Qua bao song gió Ngài vẫn vững tay chèo lái con thuyền Nam Thái từng bước đi lên. Nguyên xin Thiên Chúa ban cho Cha Cố Antôn luôn được bình an trong ơn nghĩa Chúa và niềm vui giữa đoàn chiên mà Ngài đã chăn dắt.
                                                                                                            Gioan.B  PHẠM VĂN ĐOÁN