Lược sử Giáo Xứ Nam Thái 
I. Giai đoạn thành lập trại định cư:
 Năm 1954 cha giáo đaminh Vũ đức Triêm chánh xứ cổ việt địa phận thái bình cùng một số đồng bào công giáo di cư từ miền bắc vào miền nam, được sự chấp thuận của tòa giám mục sài gòn.Cha đa minh vũ đức triêm và một số con chiên đã tạm cư tại căn biệt thự và dãy nhà của một gia đình sĩ quan pháp đã hiến cho tòa giám mục trước khi về nước
                                             
                                           căn biệt thự của vợ chồng sĩ quan tây
 4 giờ sáng ngày 22-01-1955 cha giáo Đaminh dâng thánh lễ tạ ơn tại căn biệt thự trước khi dẫn một số bà con khác đi lập nghiệp tại tân việt. căn biệt thự trên ngài giao lại cho bà con đồng hương cổ gia. và nhờ cha huân trại nam hòa coi sóc
                                                     
                                             Linh mục Đa-minh Vũ Đức Triêm
 Bà con cổ gia đã mua thêm một số căn nhà và vườn rau của đồng bào địa phương để làm nhà và lập trại định cư do ông Vũ Đình Hào làm trưởng trại và ông Phạm Văn Nhưỡng làm thư ký hành chánh.
II. Giai đoạn hình thành nhà thờ tạm:
      Đầu năm 1956 cha giáo cùng các cụ cao niên trong trại họp bàn xin thành lập giáo xứ và đặt tên cho giáo xứ là giáo xứ Nam Thái với ý nghĩa kết hợp hai chữ Nam Định và Thái Bình. trong dịp đó cũng thành lập ban hành giáo.
      Một thời gian sau, tòa giám mục đã chính thức công nhận giáo xứ Nam Thái và cha xứ tiên khởi là linh mục Batôlômêô Nguyễn Quang Vinh được bài sai đến để chăm sóc đoàn chiên. ngài cho sửa sang lại căn biệt thự làm nhà nguyện nhưng vì đau yếu, ngài được chuyển đi nơi khác dể dưỡng bệnh.
                                                   
                              Linh mục Batôlômêô Nguyễn Quang Vinh
      Năm 1957 tòa giám mục bài sai cha Giuse Phạm Thanh Nhân chính thức về coi sóc giáo xứ. tháng 10 năm 1958 ngài cho xây dựng ba gian nhà cuối áp sát vào nhà nguyện để làm nhà thờ
                                                  
                                     Linh mục Giuse Phạm Thanh Nhân
Từ đây cha xứ Giuse Phạm Thanh Nhân đã cho thành lập các đoàn thể:
          >  dòng ba Đa minh
          >  hiệp hội thánh mẫu
          >  hội con cái đức mẹ
          >  nghĩa binh thánh thể
          >  ca đoàn        
Năm 1960 cha Giuse Lại Hữu Chí được chuyển về đảm nhận giáo xứ. trong thời gian này hội đồng giáo xứ được thành lập và chia làm 05 giáo khu
                                                 
                                            Linh Mục Giuse Lại Hữu Chí
        Đầu năm 1961 cha Giuse Lại Hữu Chí cho dỡ bỏ căn nhà nguyện và xây thêm 4 gian nhà phía đầu áp vào ba gian nhà cũ hình thành ngôi thánh đường giáo xứ Nam Thái. đồng thời nhà xứ và trường học lợp ngói cũng được hình thành.

     Ngày 14-06-1967 nhân dịp mừng lễ kính thánh tâm chúa Giêsu. Cộng đoàn giáo xứ Nam Thái hân hoan đón mừng linh mục An-tôn Trần Văn Bật được bổ nhiệm về dẫn dắt đoàn chiên.
                                               
                                        Linh Mục AnTôn Trần Văn Bật
         Cha An-tôn tiến hành chấn chỉnh giáo xứ. ngài cho bầu lại ban hành giáo, các giáo khu và các đoàn thể.
      Ngày 19-10-1969 lễ khánh nhật truyền giáo. đức giám mục giáo phận về dâng thánh lễ tạ ơn khánh thành ngôi trường tiểu học Têrêsa dùng để phục vụ việc học tập cho con em trong giáo xứ và cũng là nơi sinh hoạt của các đoàn thể. đoàn thiếu nhi thánh thể cũng được thành lập trong thời gian này
                                   


                                Lm AnTôn Hiệu trưởng trường tiểu hoc TêRêSa      
                                
                                     Trước giờ vào lớp của học sinh trường TêRêSa
        Năm 1970 với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm cha Antôn đã mua một bộ chuông đồng tại pháp và được đức cha phụ tá Phanxicoxavie Trần Thanh Khâm về làm phép bộ chuông
                                                         
                              Đức cha phụ tá Phanxicoxavie Trần Thanh Khâm về làm phép bộ chuông
   Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình về giáo xứ dâng thánh lễ tạ ơn ngày khánh thành gác chuông mới trong niềm vui sướng của giáo xứ 
                                                           
                                                                                    Tháp Chuông


       Ngày 20-05-1974 giáo xứ vui mừng đón nhận linh mục Phaolô Bùi Văn Phổ được sai đến để cùng cha cố Antôn điều hành giáo xứ
                                                 
                                              cha cố Antôn cùng linh Phaolô Bùi Văn Phổ
Tháng 03 và tháng 04 năm 1993 giáo xứ tiếp tục xây dựng thêm các hội đoàn:
                        >     Hội gia trưởng (hội thánh tâm)
                        >     Hội các bà mẹ công giáo
                        >     Giới trẻ
                        >     Ban giáo lý
III. Giai đoạn xây dựng thánh đường mới:
 Ngày 08-12-1993 cộng đoàn Nam Thái hân hoan đón mừng đức giám mục Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm làm chủ tế dâng thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới
                         
                  


                                                                                           Lễ đặt viên đá đầu tiên
 Ngày 01-01-1995 giáo xứ vui mừng đón đức cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm chủ tế thánh lễ tạ ơn khánh thành ngôi thánh đường mới. 
                                                    
    Cùng thời điểm này cha Phao-lô Bùi Văn Phổ thay mặt cha cố cùng với hội đồng giáo xứ đến thăm hỏi từng gia đình , đồng thời cho lập sổ nhân danh mới trong toàn xứ
    Ngày 10-11-2001 linh mục Phao-lô Bùi Văn Phổ chính thức nhận sứ vụ linh mục chánh xứ theo quyết định bổ nhiệm của tòa tổng giám mục tp HCM, thay cha cố An-tôn Trần Văn Bật nghỉ hưu.
                                                                   
                                                                     LM Phao Lô Bùi Văn Phổ


             Với biết bao thăng trầm trong cuộc sống, thiên chúa đã ban nhiều hồng ân xuống các gia đình qua bàn tay quan phòng của mẹ Maria hồn xác lên trời. chính tính yêu của chúa Kitô đã thôi thúc các đấng chủ chăn quyết định xây dựng giáo xứ trở thành một tổ ấm gia đình hiệp nhất - yêu thương - bác ái - nhiệt thành
       Xin CHÚA và MẸ MARIA ban tràn đầy hồng ân xuống cho tất cả mọi người trong giáo xứ chúng con và nhất là những người đã đóng góp để xây dựng ngôi Thánh đường Giáo xứ Nam Thái của chúng con hôm nay