CA ĐOÀN THÁNH GIA
I  GIAI ĐOÀN HÌNH THÀNH
Tháng 6/1993 sau khi tái lập các đoàn thể, Cha Xứ đã gợi ý Hội Đồng Mục Vụ mời gọi mỗi đoàn thể thành lập riêng một Ban Thánh Ca để phụ trách hát lễ và đọc sách vào các Thánh Lễ buổi sáng hàng ngày.  Lời mợi gọi này đã được các đoàn thể nhiệt tình hưởng ứng.  Riêng lễ sáng chúa nhật Hội Đồng Mục Vụ đã mời gọi Ban Thánh Ca của 2 Hội Gia Trưởng và Hiền Mẫu cùng phụ trách hát lễ và đọc sách.
Sau đó Ban Chấp Hành 2 hội đoàn đã cùng thống nhất đáp ứng yêu cầu mục vụ của Giáo Xứ. Từ đó Ban Thánh Ca của Gia Trưởng và Hiền Mẫu đã được hình thành dưới sự hướng dẫn của Ông Phê Rô Đỗ Thế Hoành tập hát vào tối thứ 7 hàng tuần.
II QUAN THẦY VÀ DANH XƯNG.
Sau một thời gian hoạt động rất hăng say, Ban Thánh Ca đã được Cha xứ phê chuẩn với danh xưng CA ĐOÀN THÁNH GIA, Lễ Tạ ơn mừng Quan Thày hàng năm vào ngày Lễ Kinh Thánh Gia Thất.
     III TÂM TÌNH CA VIÊN
Để hình thành được Ca Đoàn Thánh Gia như hôm nay, cũng là nhờ sự quan tâm đặc biệt của Cha Chánh Xứ, HĐMV và nhiều ân nhân.
Nhưng quý nhất là sự hy sinh của mỗi thành viên trong Ca Đoàn.  Nói đến trách nhiệm gánh vác một gia đình có lẽ ai ai cũng hiều nặng nề như thế nào! Là những ông bố, bà mẹ, có người đã lên chức ông, bà, tuổi đời khá chênh lệch, với nhiều công viêc khác nhau, thế nhưng tất cả đều có chung một niềm say mê, nhiệt thành với công việc của ca viên.
Những buổi tập hát không còn là gánh nặng, hay bó buộc, nhưng nó trở nên như một khoảnh khắc thư giãn, mang thật nhiều niềm vui nhiều kỷ niệm khó quên.  Dường như mọi âu lo, nỗi buồn, mệt mỏi cũng tan biến theo.
Mặc dù về kỹ năng còn nhiều hạn chế, nhưng với ý thức phục vụ công đoàn dâng tâm tình lên Chúa, nên các ca viên đều nổ lực tập luyện hết mình, nhất là những khi được giao hát những lễ trọng.
Niềm vui có được tuy rất nhỏ bé, nhưng ai nấy đều cảm nghiệm được rằng: đó là một hồng ân Chúa ban mà không phải ai cũng nhận thấy.
Ước mong mỗi người chúng ta với những khả năng Chúa ban, sẽ sinh lợi thật nhiều cho Giáo Xứ, cho Giáo Hội và cho Nước Chúa.
                                              CA ĐOÀN THÁNH GIA